OUR SERVICE

INSURAN HAYAT

Menawarkan tanggungan kewangan bagi mereka yang tidak mampu bekerja disebabkan kecacatan,serta melindungi kewangan keluarga sekiranya anda meningggal dunia. Boleh membantu mereka untuk menyara hidup, walaupun anda telah tiada.

INSURAN PERUBATAN

Menampung kos rawatan di hospital dan rawatan berkaitan serta manfaat lain di bawah satu Plan Investment Link yang lengkap mengikut keperluan perlindungan anda.

QUOTATION INSURAN & TAKAFUL

Menawarkan quotation tanpa tekanan dan desakan yang memaksa anda mesti ambil dengan kami. Perlukan maklumat minimun sahaja dan akan menghubungi anda setelah anda sendiri yang bersetuju untuk berbuat demikian.

CLAIM & POLICY REVIEW

Pengurusan tuntutan dan khidmat selepas jualan. Juga bersedia memberi khidmat melihat kembali pelan sedia ada anda sekarang sama ada ianya masih releven atau tidak.

PERKARA-PERKARA LAZIM YANG SERING DITANYA

Apakah Insuran Hayat atau Hibah?

Pelan yang menawarkan tanggungan kewangan kepada diri atau pewaris jika berlaku keilatan kekal atau kematian.

Apakah Insuran Perubatan?

Menampung kos pembiayaan rawatan di hospital dan rawatan berkaitan serta manfaat lain. Selalu dikenali dengan MEDICAL CARD.

Apakah Insuran Yang berkaitan Pelaburan?

Pelan insurans hayat yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan.Melibatkan beberapa rider yang boleh disesuaikan.

Bagaimana Memilih Pelan Insuran Terbaik?

Ketahui jenis plan, apa yang ditawarkan dan bagaimana pelan yang anda pilih dapat membantu anda disaat anda memerlukan.

Bilakah anda Beli Insuran dan Masih Relevenkah?

Ramai yang telah beli plan insuran tetapi sejak dibeli tidak pernah membuat review adakah masih relevenkah dengan keadaan semasa.

Premium Naik Harga Apakah perlu Dilakukan?

Pemilik plan sediaada sering merungut setiap kali kenaikan harga premium. Kenapa hal ini berlaku dan apa mesti dilakukan?

Buat Tuntutan, Apa yang boleh dan Tidak?

Tatacara membuat tuntutan inusran dan ketahui apa yang boleh dan tidak boleh dituntut. Apakah saluran yang boleh membantu anda.

Bagaimana Cara Dapatkan Quotation Insuran?

Sering mendapat panggilan telefon tentang insuran yang merimaskan? ketahui cara yang lebih selesa untuk anda tanpa desakan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Address